Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dunikas pagasta Sikšņu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000462
 Purenītes, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480
 
 
 Rasma Juzupa

Reģistrācijas dati

 90000059230
 07.09.2009
 BLB0387
 05.01.2004

Iestādes akreditācija

 402A
 14.10.2013

Vispārīgs raksturojums

 1957
 
Sikšņu bibliotēkas misija ir padarīt savus globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus Dunikas pagasta iedzīvotājiem un tā viesiem.Rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu un tās pielietojumu.Radīt iedzīvotājiem modernu kvalitatīvu informācijas vidi.Nodrošināt ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.
Savā darbībā bibliotēka ievēro Latvijas Republikas likumus,Bibliotēku likumu,Ministru kabineta noteikumus.Nodrošina bibliotēkas lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.Apmierina bibliotēkas lietotāju intereses un vajadzības.Nodrošina visiem lietotājiem brīvu,neierobežotu literatūras un citu pakalpojumu saņemšanu un izmantošanu.Nodrošina piekļuvi bibliotēkai,personām ar kustību traucējumiem.Veic bibliotēkas krājuma organizēšanu un pievērš īpašu uzmanību tā kvalitātei.Veic jaunieguvumu apstrādi,iespieddarbu un citu materiālu vērtību uzskaiti,saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.Nodrošina,lai bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi,elektroniskie izdevumi un citi dokumentii ir pieejami ikvienai personai saskaņā ar noteikto kārtību.Veido elektronisko kopkatalogu.Veic informācijas un uzziņu darbu.Sadarbojas ar Liepājas reģiona bibliotēkām.Iesaistās SBA sistēmā.Piedalās novad kultūras pasākumos.Organizē bibliotēkā izstādes,literāros un tematiskos pasākumus.Bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka pati.Organizē pasākumus bērniem,jauniešiem un senioriem.Veicina bērnu un jauniešu lasītprieku.

Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1985
 754

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 157.4
 10
Izmantošana

Lietotāji

 356
 95
 261

Apmeklējumi

 2972
 2018
 954
 343
 429

Izsniegumi

 8018
 4985
 26
 2
 3005
 810

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 14
 10
 4

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 781
 829
 7238
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 2
 
 1
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 9
 38

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 17
 17
 1

Video

Skaņas dati