Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dunikas pagasta Sikšņu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000462
 Purenītes, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480
 
 
 Rasma Juzupa

Reģistrācijas dati

 90000059230
 07.09.2009
 BLB0387
 05.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 402A
 14.10.2014

Vispārīgs raksturojums

 1958
 
Sikšņu bibliotēkas misija ir padarīt savus globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus Dunikas pagasta iedzīvotājiem un tā viesiem.Rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu un tās pielietojumu.Radīt iedzīvotājiem modernu kvalitatīvu informācijas vidi.Nodrošināt ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.
Savā darbībā bibliotēka ievēro Latvijas Republikas likumus,Bibliotēku likumu,Ministru kabineta noteikumus.Nodrošina bibliotēkas lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.Apmierina bibliotēkas lietotāju intereses un vajadzības.Nodrošina visiem lietotājiem brīvu,neierobežotu literatūras un citu pakalpojumu saņemšanu un izmantošanu.Nodrošina piekļuvi bibliotēkai,personām ar kustību traucējumiem.Veic bibliotēkas krājuma organizēšanu un pievērš īpašu uzmanību tā kvalitātei.Veic jaunieguvumu apstrādi,iespieddarbu un citu materiālu vērtību uzskaiti,saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.Nodrošina,lai bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi,elektroniskie izdevumi un citi dokumentii ir pieejami ikvienai personai saskaņā ar noteikto kārtību.Veido elektronisko kopkatalogu.Veic informācijas un uzziņu darbu.Sadarbojas ar Liepājas reģiona bibliotēkām.Iesaistās SBA sistēmā.Piedalās novad kultūras pasākumos.Organizē bibliotēkā izstādes,literāros un tematiskos pasākumus.Bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka pati.Organizē pasākumus bērniem,jauniešiem un senioriem.Veicina bērnu un jauniešu lasītprieku.

Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1985
 754

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 157
 10
Izmantošana

Lietotāji

 282
 91
 191

Apmeklējumi

 4375
 3637
 738

Izsniegumi

 4389
 317
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 811
 739
 7479
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 0
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 39
 15
 1

Video

Skaņas dati