Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000758
 Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
 
 
 
 Ruta Emerberga

Reģistrācijas dati

 90009115209
 BLB0615
 22.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 208A
 26.09.2013
 26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

 1891
 
1891.gads.
Dundagas bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 19.gs.gadsimta 70-tajos gados. 1875.gada 6.oktobrī Dundagas pagasta valde nolēma pagasta namā ierīkot lasāmgaldu. 1891.gada 13.janvārī Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” sapulcē nolēma dibināt bibliotēku. Šim nolūkam atļāva 50 rbļ. Pagasta valde jaunajai bibliotēkai nodeva arī savu bibliotēku – 450 sējumus, kas kopā ar iegādātajām grāmatām sastāda 600 sējumus.
 
Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas/printēšanas/skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošām krājuma vienībām vai klienta personīgajiem materiāliem. Nodrošināta bezmaksas interneta un datoru izmantošana. Savu darbu plānojam sadarbībā ar pārējām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, Talsu Galveno un Talsu bērnu bibliotēkām. Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pirmajā ceturtdienā no 10:00 līdz 14:00 sanitārās stundas - bibliotēka slēgta apmeklētājiem
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1984
 1398.7

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 446.62
 47
Izmantošana

Lietotāji

 568
 220
 348

Apmeklējumi

 10844
 6739
 4105
 162

Izsniegumi

 15689
 5734
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 404
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1024
 469
 20820
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 49
 27

Video

Skaņas dati