Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
 LV-BIB-012585
 Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404
 
 
 Jeļena Kolpakova

Reģistrācijas dati

 BLB0133
 10.11.2003

Iestādes akreditācija

 3052
 30.03.2015
 31.03.2021

Vispārīgs raksturojums

 1920
 
Izglītības iestāde tika dibināta 1920. gadā. Laika gaitā ir mainījušies skolas nosaukumi. 1993.gadā uz 2. vidusskolas bāzes tika izveidota Daugavpils Krievu ģimnāzija. 2002.gadā Krievu ģimnāzija nosaukta par Daugavpils Krievu vidusskolu-liceju.
 
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas realizē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Liceja pamatuzdevumi ir:
1. nodrošināt skolēniem kvalitatīvu vidējās izglītības iegūšanu;
2. sekmēt skolēnu integrāciju Latvijas sabiedrībā, izzinot un saglabājot krievu nacionālo kultūru un tradīcijas.
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja bibliotēka ir patstāvīga izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija, kura veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas.
Liceja bibliotēka savā darbībā rīkojas saskaņā ar LR MK noteikumiem, Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, IZM izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un aktiem, Bibliotēku likumu un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
Liceja bibliotēkas darbības galvenais mērķis:
līdzdalība liceja licencētajās un akreditētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem, mācību priekšmetu standartiem un mācību priekšmetu programmām.
Bibliotēka ir liceja mācību informatīvā centra sastāvdaļa.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1959
 4976

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 151
 30
Izmantošana

Lietotāji

 811
 713
 98

Apmeklējumi

 27600
 1680
 25920

Izsniegumi

 50996
 46424
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1994
 2548
 26375
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
LIIS
 1
 
 2
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 25
 14