Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Daugavpils 16. vidusskolas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
 LV-BIB-012594
 Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422
 
 
 

Reģistrācijas dati

 271390
 24.10.2000
 BLB0141
 10.11.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 2988
 03.12.2014
 04.12.2020

Vispārīgs raksturojums

 1988
 
Daugavpils 16. vidusskola ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Izglītības pārvaldes padotībā esoša izglītības iestāde.
Daugavpils 16.vidusskola uzsāka savu darbu 1988.gadā 1.septembrī kā mazākumtautību skola.
2006.gadā tā kļuva par divplūsmu skolu.
Sakarā ar Daugavpils 7. pamatskolas un 16. vidusskolas reorganizāciju 2010.gadā 7.pamatskola tika pievienota 16.vidusskolai.
Skolai ir plaša materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, vieglatlētikas skrejceliņi, basketbola laukumi un 2 sporta zāles.
Skola lepojas ar mūsdienīgiem bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetiem un gaišu un plašu ēdnīcu.
Skolā ir divi informātikas kabineti, kabinets logopēdam, psihologam, karjeras konsultantam, sociālajam un speciālajam pedagogiem.
Skolā darbojas 2 kori ,tautas deju kolektīvsi”, „Jautro un atjautīgo klubs”, skolas avīze „Aktuālā skolēnu avīze”, skolas vēstures klubs, dažādi pulciņi.
Bibliotēka ir skolas sastāvdaļa un uzsāka savu darbību arī 1988.gadā.
Skolas bibliotēkā ir daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, lasītava ar 30 darba vietām un labu uzziņu un periodikas krājumu, 4 datori lietotājiem, printeris, divas mācību grāmatu krātuves. Bibliotēkas pakalpojumus var izmantot skolēni, skolotāji un citi skolas darbinieki. Pārējie lasītāji var izmantot bibliotēkas krājumu lasītavā. Ziņas par bibliotēkas darbību var palasīt skolas mājas lapā.

Prioritātes skolas bibliotēkas darbā:
- sadarboties ar skolas vadību, skolotājiem un skolēniem lai īstenotu skolas mācību un audzināšanas mērķus;
- komplektēt bibliotēkas un mācību grāmatu krājumu atbilstoši izglītības mērķiem, jaunajam izglītības standartam, jaunajām mācību priekšmetu programmam un lasītāju interesēm;
- palīdzēt jaunajiem lasītājiem apgūt lasīšanas kultūras iemaņas,attīstīt prasmes darboties ar informāciju;
- bibliotēkas darbā propagandēt visu jauno, perspektīvo, izmantojot jaunas darba formas un metodes.

Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1988

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 222
 30
Izmantošana

Lietotāji

 711
 638
 73

Apmeklējumi

 17705
 2091
 15614

Izsniegumi

 69568
 57679
 314
 8817
 2758
 49820

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 67
 44
 23

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 3869
 4231
 39196
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 1
 
Cita
 pašu veidota
 3
 
 1

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 8
 49