Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000544
 Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742
 
 
 
 Ilga Baziļeviča

Reģistrācijas dati

 90009185719
 14.10.2009
 BLB0582
 21.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 397A
 14.07.2015

Vispārīgs raksturojums

 1956
 
Pušmucovas pagasta bibliotēka darbojas kopš 1956. gada. Tā atradās ciema kluba telpās. No Nautrēnu ciema padomes bibliotēkas uz Pušmucovu tika pārvestas 515 grāmatas. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Marija Sešķele. Ilggadēja tās vadītāja un kultūras dzīves organizētāja Pušmucovas pagastā bija Helēna Probuka, viņa aktīvi darbojās Pušmucovas kultūras dzīvē no 1962. līdz 1990. gadam, kad tika ievēlēta par Pušmucovas pagasta valdes priekšsēdētāju.
 
Pušmucovas pagasta bibliotēkas misija - būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru, bibliotēkas un globālos informācijas resursus padarīt pieejamus un noderīgus pagasta iedzīvotājiem, ņemot vērā viņu intereses un vajadzības, saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm, iekļauties tālākajā valsts vienotās bibliotēku sistēmas informatizācijas procesā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienlaiks 12:00-12:30
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1990
 491.9

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 100
 14
Izmantošana

Lietotāji

 145
 30
 115

Apmeklējumi

 3028
 2154
 874

Izsniegumi

 4332
 280
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 361
 255
 4172
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 21
 3