Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka

Pamatinformācija
Ceraukstes pagasta tautas nama ēka, kurā atrodas bibliotēka

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000179
 Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908
 
 
 Valentīna Tarvide

Reģistrācijas dati

 90000033975
 01.03.1996
 BLB1415
 26.05.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 169A
 26.09.2013
 26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

 1903
 
1903. gada 1. martā.

Ziņas: Ilziņš J. Kā rīkojas “Pēterburgas Avīzes” un viņu korespondenti: [rakstā minēts, ka Ceraukstes pagasta bibliotēkas pirmā ģenerālsapulce notika 1903. gada 1. martā] // Rīgas Avīzes.-Nr. 16 (1905, 26. janv.), 5.lpp.
 
Attīstīt un veidot bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, kā arī būt par atbalsta punktu uzņēmējdarbības veicināšanai. Nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Trešdiena - metodiskā diena

Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1910
 699

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 102
 45
Izmantošana

Lietotāji

 237
 113
 124

Apmeklējumi

 3478
 2743
 735

Izsniegumi

 8881
 1737
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 564
 587
 7526
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 3
Digitalizācija

Digitalizācija

 
 
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 40
 20

Attēli

Video

Skaņas dati