Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

Pamatinformācija
rencēnu pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000860
 Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232
 
 
 
 Andra Auniņa

Reģistrācijas dati

 90009170484
 22.09.2009
 BLB0726
 29.03.2016

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 737A
 05.09.2016
 06.09.2021

Vispārīgs raksturojums

 1908
 
Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta sākumā - 1908. gadā, kad Rencēnu pagastā nodibinās izglītības biedrība "Straume." Bibliotēka savu darbu sāk šīs biedrības paspārnē. 1. pasaules kara laikā bibliotēka stipri cieta un kādu laiku bibliotēka nedarbojas grāmatu trūkuma dēļ. Lasītava pie bibliotēkas nav tikusi atvērta.
1920. gadā 13. novembrī nodibinās Rencēnu lauksaimniecības biedrība, kas biedrības namā iekārto 2002 sējumu lielu bibliotēku 1922. gadā biedrības valde nolemj ziedot bibliotēkai 3000 rbļ. un tās turpmākai iekārtošanai lūgt šīm vajadzībām 10000 rbļ. pabalstu no Valsts Kultūras fonda. Bibliotēku ierīko 2. pakāpes pamatskolā , bibliotekāra darba veikšanai pieaicinot skolotāju Artūru Lapsiņu, kurš savus darba pienākumus veic līdz 1936. gadam.
1962. gadā bibliotēkas vadību uzsāk Daira Munce, bibliotēkas darbā vadot 47 gadus - līdz 2009. gadam.
 
Rencēnu pagasta 1. bibliotēka ir Burtnieku novada pašvaldības kultūras un izglītības iestāde, kas veic kultūras mantojuma uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošinot tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.
Bibliotēka tiek attīstīta kā izglītības. informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kurā ieviestas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, nodrošinot iedzīvotājiem bezmaksas pieeju internetam un elektroniskās informācijas resursiem. Bibliotēkā ir pieeja datu bāzēm www.letonika.lv un www.news.lv. Bibliotēka piedalās e- prasmju nedēļas pasākumos, rosinot pagasta iedzīvotājus darbam ar datoru , apmācot darbam ar dažādo valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu attālināto vidi.
Bibliotēka, sadarbojoties ar citām bibliotēkām , iekļaujas starpbibliotēku abonementa sistēmā, kas nodrošina brīvu literatūras un citu dokumentu izmantošanu.
Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas krājuma fonds ir iekļauts Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogā, kas pieejams ikvienam interesentam un bibliotēkas lietotājam.
Bibliotēkā ir brīvpieeja fondam, tai skaitā jaunākajai periodikai, literatūra tiek izsniegta uz mājām.
Bibliotēka piedalās pagasta kultūrvides attīstībā, organizējot Dzejas dienu pasākumus, literatūras lasījumus dažāda vecuma pagasta iedzīvotāju auditorijām Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, tikšanās ar literātiem un māksliniekiem bibliotēku nedēļā.
Bibliotēka piedalās VKKF lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pirmā piektdiena bibliotēkā ir metodiskā diena, kad bibliotēka bibliotēkas lietotājiem slēgta.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1981

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 67
 9
Izmantošana

Lietotāji

 190
 52
 138

Apmeklējumi

 2526
 2136
 390
 1052

Izsniegumi

 4705
 373
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 640
 573
 6821
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Digitalizācija

Digitalizācija

 
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 27
 11
 2

Video

Skaņas dati