Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu
 LV-BIB-013428
 Meža iela 3, Rīga, LV-1048
 
 
 
 Gita Komarova

Reģistrācijas dati

 0003090010
 09.09.1992
 BLB0528
 15.01.2004

Iestādes piederība

 SIA

Iestādes akreditācija

 869
 17.06.2016
 17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

 1993
 
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēka nodrošina studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informācijas resursiem un pakalpojumiem, kā arī sniedz studējošiem un akadēmiskajam personālam nepieciešamo informatīvo atbalstu zinātniskās darbības īstenošanai.
Lai nodrošinātu studējošo patstāvīgā darba iespējas un mācībspēku zinātnisko darbību, bibliotēka piedāvā augstskolas abonētās datu bāzes: Ebsco, WOS, Emerald, Leta.lv, Nozare.lv, arī attālināti.
RISEBA bibliotēkā ir vairāk kā 25 000 informācijas avotu – monogrāfiju, uzziņu literatūras, preses izdevumu latviešu valodā un svešvalodās, lasāmatmiņas ciparvideodisku krājums. 60% bibliotēkas grāmatu un citu informācijas vienību ir angļu valodā, 15% - latviešu un 25% krievu valodā.
Bibliotēkā tiek piedāvāti žurnāli angļu valodā - Harvard Business Review, Blumberg Business Week, The Economist, Forbes, Frame, DETAIL, A10 u.c. Pārstāvēta periodika latviešu un krievu valodā. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business Publishing. Mācībspēkiem ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos resursus (cases, online courses, simulations, video u.c.). Bibliotēkas krājums tiek regulāri papildināts un veidots atbilstoši RISEBA apgūstamajām specializācijām.
Bibliotēka veic arī augstskolas studentu izstrādāto nobeiguma darbu un mācībspēku lekciju materiālu arhīva funkcijas.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Juridisko personu īpašums
 1910
 3759

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 483
 32
Izmantošana

Lietotāji

 1560
 1560

Apmeklējumi

 12653
 12653
 7009

Izsniegumi

 54699
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 240
 0
 23016
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALEPH
 7
 
 2

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
 Google
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 12