Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēka - informācijas centrs

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000852
 Stallis, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
 
 
 
 Gundega Lapiņa

Reģistrācijas dati

 90009148515
 19.08.2009
 BLB0717
 25.06.2007

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 668A
 05.09.2016
 05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

 1896
 
Par Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra dibināšanas gadu uzskatāms 1896.gads, kad pagastā dibinās bezmaksas bibliotēku biedrības. Šis gads ir ierakstīts bibliotēkas pasē. Kopš tā laika bibliotēka ir piedzīvojusi vairākas izmaiņas.
1914. gadā apvienojās Kauguru un Mūrmuižas bibliotēku biedrības, bet sākās 1. Pasaules karš un nekāda darbība nenotika. Kultūras dzīve atjaunojās tikai 1918.gadā, kad Biedrība atkal pārreģistrējama. 1923.gadā ārkārtas sapulcē nolēma no nosaukuma svītrot vārdu „Mūrmuiža”, bet 1930. gadā pie nacionālās jaunatnes savienības Mūrmuižas nodaļas atsākās grāmatu krāšana un, Mūrmuižas Tautas universitātei nodibinoties, bibliotēkā jau bija apmēram 1000 grāmatu.
1940. gadā pēc Mūrmuižas Tautas universitātes likvidēšanas visi dokumenti un arī grāmatas aizvestas uz Valmieru, pēc kara daļa no tām atvestas atpakaļ, bet daļa sadedzinātas.
1948. gadā izdarīts pirmais ieraksts Mūru ciema bibliotēkas inventāra grāmatā.
Sākot ar 1949. gadu, inventāra grāmatā ierakstītas tikai tās grāmatas, kas izdotas, sākot ar 1945.gadu.
1950.gadā bibliotēkas nosaukums bijis Kauguru ciema “Mūru” bibliotēka, no 1968. gada “Kauguru ciema 2. Bibliotēka”.
No 1991.gada bibliotēkas nosaukums ir “Kauguru pagasta 2. bibliotēka”, bet 2007.gada 25.jūnijā Bibliotēku reģistrā reģistrēta Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs.
 
Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas - apkopo un sniedz informāciju, apkalpo bibliotēkas lietotājus, veicina izglītību, popularizē literatūru, organizē popularizēšanas pasākumus, nodrošina IT pakalpojumus.
Bibliotēka lietotājiem piedāvā daudzpusīgu pakalpojumu klāstu:
• interneta pakalpojumus,
• datora izmantošanu,
• periodiskos izdevumus,
• grāmatas,
• pieeju elektroniskajām datu bāzēm (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka),
• SBA pakalpojumus.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pirmā trešdiena novada darbinieku sapulču diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 213
 10
Izmantošana

Lietotāji

 231
 74
 157

Apmeklējumi

 3192
 1823
 1369
 570

Izsniegumi

 4503
 299
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 836
 640
 7079
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 4
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 12
 7