Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzpils pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000156
 Dārza iela 12A-8, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
 
 
 Anna Griestiņa

Reģistrācijas dati

 90009302988
 15.03.2010
 BLB0593
 21.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 797
 24.10.2011
 24.10.2016

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Bērzpils pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Dibinātājs - Viļakas apriņķa Bērzpils pagasta DDP izpildu komiteja. Bibliotēka no 1946.-1948. gadam darbojas Domopoles ciemā pagasta tautas namā - vēsturiskā ēkā, kas celta 1867. gadā kā Domopoles tautskola un kurā no 1922.-1938. gadam darbojas Valsts Domopoles (no 1928. gada - Bērzpils ) 2- gadīgā lauksaimniecības skola. 1948. gadā tiek nodota ekspluatācijā jaunā izpildkomitejas ēka, kur 2. stāvā telpas ierādītas ciema bibliotēkai un kurā bibliotēka atrodas līdz 1987. gadam. 1987. gada septembrī reizē ar izpildkomiteju un pasta nodaļu pārceļas uz jauno ciema padomes ēku Bērzpils centrā. No 2005. gada bibliotēka atrodas Bērzpils centrā 18 dzīvokļu mājā. No 2009. gada 1. septembra darbojas kā Balvu CB filiālbibliotēka.
 
Bibliotēkas darbības veidi un sniegtie pakalpojumi: grāmatu krājuma uzturēšana un popularizēšana; lasītavas pakalpojumi; kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas maksas pakalpojumi; datoru, interneta izmantošana, datu bāzes; lietotāju iemaņu uzlabošana informācijas tehnoloģiju apguvē; aktuāla bibliotēkas mājas lapas uzturēšana; informācijas un uzziņu darbs; novadpētniecības darbs; SBA pakalpojumi; iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos ( jauno grāmatu dienas, literārās un tematiskās pēcpusdienas, tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem u.c. ); darbs ar bērniem un jauniešiem ( Bērnu/Jauniešu žūrija u.c. pasākumi ); dalība projektos.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Spodrības diena - katra mēneša pēdējā piektdiena.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Fizisko personu īpašums
 1985
 1732.6
 
Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā 3 istabu dzīvoklī, kas pielāgots bibliotēkas vajadzībām.

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 60
 10
Izmantošana

Lietotāji

 209
 64
 145

Apmeklējumi

 2465
 1561
 904
 1395

Izsniegumi

 6712
 710
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 40
Krājums

Bibliotēkas krājums

 526
 155
 9047
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 2

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Digitalizācija

Digitalizācija

 
 
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 65
 4
 1