Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzaunes pagasta bibliotēka

Pamatinformācija
Foto no fotosesijas bibliotēkā.

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000559
 Gaiziņa iela 7, Bērzaune, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853
 
 
 
 Ineta Zvirgzdiņa

Reģistrācijas dati

 90000042535
 07.05.1999
 BLB1402
 18.05.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 136A
 26.09.2013
 26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

 1931
 
Bbibliotēka dibināta 1931.gadā pie Boķu piensaimniecības biedrības "Cerība" Bērzaunes pagastā.
Doma par bibliotēkas dibināšanu radusies jau 1905.gada nemieru laikā, kad strādnieku partija vēlējās slēgt krogu Bērzaunē un ierīkot tur tējnīcu un lasītavu.
 
Nodrošina visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedz bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus.
Popularizē bibliotēkas piedāvātās iespējas iedzīvotāju vidū, izmantojot masu medijus: laikrakstu "Stars", "Bērzaunes Rīts", portālus www.berzaune.lv, www.draugiem.lv, www.facebook.com, www.kulturaskarte.lv
Popularizē interneta un abonēto datu bāzu iespējas.
Sadarbojas ar Madonas novada galveno bibliotēku un pārējām novada bibliotēkām.
Sadarbojas ar Bērzaunes pagasta pārvaldes struktūrvienībām: Bērzaunes pagasta pamatskolu, pirmsskolas iestādi "Vārpiņa", tautas namu, Bērnu un jauniešu centru "Rīts", nevalstiskajām organizācijām.
Organizē darbu ar bērniem un jauniešiem.
Iesaistās dažādu projektu konkursos.
Strādā ar bibliotēkas krājumu, palīdz iedzīvotājiem apgūt iemaņas informācijas tehnoloģiju apguvē.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1972
 
 2400
 
Biblotēka Sauleskalnā Aronas ielā 6 atrodas pirmsskolas iestādē "Vārpiņa", bibliotēkas ēkā Bērzaunē Gaiziņa ielā 7 vēl atrodas pasts, lauksaimniecības konsultāciju punkts, mazais tūrisma informācijas punkts, pasākumu telpa.

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 333
 26
Izmantošana

Lietotāji

 292
 92
 200

Apmeklējumi

 3984
 3449
 535
 53
 521

Izsniegumi

 8548
 436
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 395
 317
 7116
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 3
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 10
 21