Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bejas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000131
 Bejas skola, Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350
 
 
 
 Mudīte Rusakova

Reģistrācijas dati

 90009479984
 06.01.2011
 BLB0539
 19.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 545A
 06.06.2016
 06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Bibliotēkas vēsture:
Vadoties pēc Alūksnes zonālā valsts arhīva izziņas par Bejas Bibliotēku teikts:
Alūksnes apriņķa DDP izpildu komitejas dokumentos - 1946. gada 20. novembra sēdes protokolā Nr. 19 ir ziņas, ka Bejas pagastā darbojas Bejas pagasta bibliotēka.
Alūksnes apriņķa Bejas pagasta DDP izpildu komitejas dokumentos - 1947. gada 20. oktobrī sastādītajā pagasta uzņēmumu un iestāžu sarakstā ir iekļauta Bejas pagasta bibliotēka, kas atradās Bejas pagasta Bejā.
Paziņojam, ka Alūksnes apriņķa Bejas pagasta DDP izpildu komitejas un Bejas ciema DDP izpildu komiteja 1944.- 1947. gada dokumenti saglabājušies nepilnīgi un esošajos nav ziņu par Bejas ciema bibliotēkas dibināšanu.
 
Bejas bibliotēka ir viena no divām publiskajām bibliotēkām pagastā. Bibliotēka ir Alūksnes pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu , elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir kļuvusi par informācijas, izglītības, atpūtas un izklaides ieguves centru un orientēta uz bibliotēkas lietotāju vajadzību un interešu apmierināšanu.
Bibliotēkas darbība galvenokārt ir vērsta uz:
Iespieddarbu komplektēšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu;
Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanu un uzklausīšanu;
Uzziņu un informācijas sniegšanu;
Literatūras un tematisko izstāžu, pasākumu rīkošanu;
Darbu ar bērniem un jauniešiem, to iesaistīšanu lasīšanā;
Novadpētniecības materiālu vākšanu;
IT ieviešanu bibliotēkā un IT apmeklētāju apkalpošanu;
bibliotēkas publicitāti;
iesaistīšanos lasīšanas veicināšanas projektos.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienas pārtraukums no 12:30 - 13:00
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1901

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 86
 11
Izmantošana

Lietotāji

 178
 80
 98

Apmeklējumi

 2643
 1973
 670
 421

Izsniegumi

 7199
 1805
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 12
Krājums

Bibliotēkas krājums

 670
 394
 7815
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 43
 20