Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Centralizētā bibliotēkas sistēma

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu
 LV-BIB-013423
 Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
 
 
 
 Natalja Gratkovska

Reģistrācijas dati

 00310180
 16.10.1992
 BLB0530
 15.01.2004

Iestādes akreditācija

 8
 26.09.2005

Vispārīgs raksturojums

 1993
 
BSA Rīgas centrāla zinātniskā bibliotēka bija dibināta 1993.gadā. Pēc veiksmīgas programmas „Digitālā vizualizācija” akreditācijas 2005.gadā Baltijas Starptautiskās akadēmijas bibliotēkai tika nodots lietošanai Latvijas Dizaineru Savienības grāmatu fonds, kurā ietilpa vairāk nekā 350 grāmatas. 2005.gadā, pateicoties Manfreda Kernera iniciatīvai, bibliotēka saņēma dāvinājumu: grāmatas vācu valodā (apmēram 1000 eksemplāri). Tas bija socioloģijas, politoloģijas un tiesību grāmatas. Šis grāmatu fonds kopā ar citiem vācu valodas grāmatu fondiem veido pamatu "Vācu informācijas centra” lasītavas zālē. 2011. gadā tika atvērts Eiropas Savienības Informatīvais centrs. Šīs lasītāju zāles-auditorijas grāmatu fonda pamatu galvenokārt sastāda grāmatas par Eiropas vēsturi, politiku, ekonomiku un tiesībām angļu un latviešu valodās.
BSA 20 gadu pastāvēšanas jubilejā, 2012. gadā tika atvērta reto grāmatu (izdotas 19. un 20.g. sākumā) lasītava. 90 retas grāmatas, ieskaitot to atkārtotos izdevumus “История государства Российского” N.Karamzina, V. Solovjova, V Kļučevska, V. Šekspīra, F. Šillera darbi izdotie “Brokgauza un Jefrona” izdevniecībā.
 
BSA visām studiju programmām ir kopīga bibliotēka, bet tās fonda komplektēšanā tiek ievērotas programmu pētnieciskās un profesionālās intereses. Bibliotēka apkalpo visus lietotājus, nodrošina informācijas resursu pieejamību, kas nepieciešami studiju procesam un docētāju darbam, sadarbojas ar studiju virziena speciālistiem informācijas nodrošinājumā un pakalpojumu sniegšanas jautājumos, kā arī piedalās lietotāju apmācībā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pēdēja trešdiena bibliotēka slēgta - spodrības diena.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Juridisko personu īpašums

Bibliotēkas telpas

 1195
 150
Izmantošana

Lietotāji

 0

Apmeklējumi

 0

Izsniegumi

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 0
 0
 109279
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
Cita
 BSA grāmatu katalogs
 12
 
 12
 5
 9
 3

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
 Google