Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Babītes novada pašvaldības bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000694
 Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
 
 
 Ilze Valpētere

Reģistrācijas dati

 90000029433
 27.02.1996
 BLB1615
 01.06.2006

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 849A
 14.11.2017
 14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Pirmā bibliotēka Babītes pagastā izveidota Piņķos 1906.gadā kā Piņķu izglītības biedrības bibliotēka, kura 1946.gadā tika atjaunota kā Babītes bibliotēka. Babītes pagastā bija arī otra bibliotēka Trenčos (izveidota 1950.gadā, likvidēta 1990.gadā). 1972.gadā izveidota Spilves bibliotēka, kuru 2006.gadā apvienoja ar Piņķu bibliotēku. 2006.gadā tika izveidota Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka ar nodaļu "Strazdi", reģistrējot Kultūras ministrijas Bibliotēku reģstrā (Nr.BLB1615, reg. apliecības Nr.1917). 2009.gadā apvienojoties Babītes un Salas pagastiem, bibliotēkai tika pievienota arī Salas pagasta bibliotēka, ar Babītes novada domes lēmumu 23.11.2011. tika apstiprināta par filiālbibliotēku Salas pagastā, kuras darbību nosaka filiālbibliotēkas vadītājs.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.08.2017.lēmumu (protokols Nr.12,31.§) apstiprināts bibliotēkas nolikums jaunā redakcijā, ar kuru bibliotēkas sastāvā ietilpst filiāle Salas pagastā un filiāle Babītes ciemā, kuru izmantošanas kārtība noteikta Babītes novada pašvaldības bibliotēkas nolikumā, bet darbību nosaka filiāļu vadītāji.
 
Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, nodrošina lietotājus ar tajā esošās informācijas publisku brīvpieeju un izmantošanu.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pēdējā piektdiena-spodrības diena.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 2014
 
 1930

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 380
 60
Izmantošana

Lietotāji

 2109
 861
 1248

Apmeklējumi

 78898
 52615
 26283
 16896
 22987

Izsniegumi

 75494
 27933
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 7256
 4204
 30989
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 4
 
 1
 1
 7

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 122
 33
 2