Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Alsviķu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000126
 Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
 
 
 
 Sarmīte Meļķe

Reģistrācijas dati

 90009480343
 06.01.2011
 BLB0533
 11.05.2015

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 540A
 06.06.2016
 06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

 1955
 
Alsviķu bibliotēka dibināta 1955. gada 16. septembrī. Sākumā tā atradās mājā „Ausekļi" līdz 1963. g. Līdz 1967. g. tā atradās mājā „Arodnieki” un kopš 1967. gada atrodas Alsviķu kultūras nama ēkā. Pirmais remonts veikts 2001. gadā, kad projektu „Solis pretī pasaulei" atbalstīja Nīderlandes karalienes Juliānas fonds, telpu paplašinājumu bibliotēka ieguva 2006. gadā. Tagad ir sava telpa datorlietotājiem, savs nodalījums darbiniekam, plaša vieta bibliotēkas apmeklētājiem, savs stūrītis mazajiem bērniem. 2009. gadā nomainīti logi, veikts kosmētiskais remonts un nomainīts grīdas segums grāmatu nodaļā un lasītavā, iegādātas žalūzijas logiem.
 
Alsviķu bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas darbību finansē no Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1959

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 59
 16
Izmantošana

Lietotāji

 201
 43
 158

Apmeklējumi

 3985
 2088
 1897
 6089

Izsniegumi

 6995
 1929
 5066
 1761

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 5
 5

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0

Elektroniska dokumentu piegāde

 95
Krājums

Bibliotēkas krājums

 740
 1030
 7435
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 35
 51

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 12
 12
 1