Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Aizputes novada Kalvenes pagasta bibliotēka

Pamatinformācija
Jau trešo gadu, gatavojoties Latvijas 100gadei, bibliotekāre maija mēnesī sveic  20 čaklākos lasītājus iepriekšējā mācību gada laikā.

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000470
 Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443
 
 
 
 Inta Ruduka

Reģistrācijas dati

 BLB0396
 06.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 408A
 17.12.2015
 17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

 1939
 
Pagasta bibliotēkas pirmsākumi, pēc aculiecinieku stāstītā datējami ar 1946.gadu, tomēr Latvijas Konversācijas vārdnīcā (izd.1939.g.)Kalvenes bibliotēka pie pamatskolas minēta jau agrāk.

Pēc publisko bibliotēku akreditācijas atzinuma, Kalvenes bibliotēka dibināta 1939.gadā.
 
Bibliotēka ir Kalvenes pagasta pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Kalvenes pamatskolas skolēniem un citiem interesentiem. Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.
Lai sekmētu tradicionālās kultūras vērtību tālāku izzināšanu un saglabāšanu pagasta kultūras iestādēs un atzīmējot bibliotēkas pastāvēšanas 70 gadadienu, izveidota prezentācija: Kalvenes bibliotēka laiku lokos no 1946.gada līdz 2016.gadam.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Bibliotēka strādā bez pusdienas pārtraukuma
Katra mēneša pēdējā piektdiena : Spodrības diena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1984
 
Ēkai pakešlogi mainīti 2004.gadā. 2006.gadā ir veikta ēkas siltināšana un ēkā ir iespēja iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 88
 22
Izmantošana

Lietotāji

 314
 112
 202

Apmeklējumi

 6685
 3710
 2975

Izsniegumi

 7532
 2240
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 47
Krājums

Bibliotēkas krājums

 569
 813
 7857
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 23
 18
 1