Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Aizputes novada Kalvenes pagasta bibliotēka

Pamatinformācija
Bibliotēka atrodas pagasta pārvaldes ēkas 2.stāvā
(visi otrā stāva 7 logi)

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000470
 Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443
 
 
 
 Inta Ruduka

Reģistrācijas dati

 BLB0396
 06.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 408A
 17.12.2015
 17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

 1939
 
Pagasta bibliotēkas pirmsākumi, pēc aculiecinieku stāstītā datējami ar 1946.gadu, tomēr Latvijas Konversācijas vārdnīcā (izd.1939.g.)Kalvenes bibliotēka pie pamatskolas minēta jau agrāk.

Pēc publisko bibliotēku akreditācijas atzinuma, Kalvenes bibliotēka dibināta 1939.gadā.
 
Bibliotēka ir Kalvenes pagasta pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Kalvenes pamatskolas skolēniem un citiem interesentiem. Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta..
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Bibliotēka strādā bez pusdienas pārtraukuma
Katra mēneša pēdējā piektdiena : Spodrības diena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1984
 
Ēkai pakešlogi mainīti 2004.gadā. 2006.gadā ir veikta ēkas siltināšana un ēkā ir iespēja iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 88
 22
Izmantošana

Lietotāji

 350
 138
 212

Apmeklējumi

 13751
 8877
 4874

Izsniegumi

 9889
 3774
 2
 6113
 2797

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 88
 61
 27

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0

Elektroniska dokumentu piegāde

 41
Krājums

Bibliotēkas krājums

 628
 1238
 8103
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 18
 22

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 5
 5
 1