Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000459
 Gaismas, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453
 
 
 
 Anita Tuleiko

Reģistrācijas dati

 90000031584
 01.03.1996
 BLB0384
 12.12.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 401A
 17.12.2015
 17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Pirmās ziņas par bibliotēkas darbību Cīravas pusē ieejamas pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums 1946.gada 24.novembris ( pēc pirmā ieraksts bibliotēkas fonda uzskaites grāmatā).Kopš 2002.gada bibliotēka atrodas pašvaldības administratīvā ēkā- Aizputes novada Cīravas pagasta „Gaismās”.
 
Cīravas pagasta bibliotēka ir viena no vadošajām pagasta kultūras, izglītības un informācijas nesējas un uzglabāšanas iestādēm, kura sniedz pakalpojumus visām iedzīvotāju kategorijām, nodrošinot mūsdienu vajadzībām atbilstošas izglītības un informācijas ieguvi, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, ir atbalsts sociālā riska ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jau daudzus gadus bibliotēkas darbības prioritāte ir darbs ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, ka sadarbības partnerus piesaistot 3 vietējās izglītības iestādes un jauniešu centru. Galvenie darbības virzieni – bērnu un jauniešu lasītveicināšanas, jaunrades un radošuma attīstība (projekts “ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “ Lasonīši ciemos nāk”, „Rakstnieks viesojas lauku skolā”, „Dabas projekts”), droša un izzinoša interneta vide, izglītojoša un radoša mākslas telpa (mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, vizuālās mākslas stundas). Veicam aktīvu darbu ar senioru grupām (rokdarbu darināšanas darbnīca „ Sirds siltuma klubiņš”, radošas tikšanas ar dzejniekiem un rakstniekiem), sniedzam pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībā, sadarbībā ar Kandavas LT Cīravas teritoriālo struktūrvienību. Jau 11 gadus bibliotēkas telpās darbojas bērnu rotaļu centrs “ Gaismiņas”. Veiksmīgi sadarbojāmies ar Dzērves pamatskolas jaunsargu organizāciju, jauno dambretistu skolu, mākslinieku rezidenci „Cita Abra” un apvienību „Mākslas kolēģi”. Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks iestāžu un sabiedrisko institūciju vidū Aizputes un Pāvilostas novados.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.
Spodrības diena - katra mēneša pēdējā piektdienā.
Vasaras periodā - no 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās slēgta.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1980
 1075
 
Pašvaldības administratīvā ēka, kuras pirmājā stāvā atrodas bibliotēka

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 150
 12
Izmantošana

Lietotāji

 250
 95
 155

Apmeklējumi

 8076
 3286
 4790
 3145
 75324

Izsniegumi

 3226
 950
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 601
 262
 6509
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 2
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 2
 52
 36

Attēli

Video

Skaņas dati