Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Aglonas novada centrālā bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000616
 Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
 
 
 
 Dzintra Savitska

Reģistrācijas dati

 90000066336
 26.03.1996
 BLB0168
 12.11.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 350A
 11.06.2014
 11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

 1945
 
1945. gads.
 
Aglonas novada centrālā bibliotēka ir Aglonas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir Aglonas novada domes izveidota iestāde, kas veic arī novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību. Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Aglonas novada domes līdzekļiem.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1958
 280

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 224
 25
Izmantošana

Lietotāji

 616
 247
 369

Apmeklējumi

 10992
 7498
 3494
 3151
 6728

Izsniegumi

 26912
 15015
 25
 11762
 110
 4760

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 256
 85
 171

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0

Elektroniska dokumentu piegāde

 22
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1279
 1103
 18335
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
 1
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 2
 38
 72

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 10
 10
 3