Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Aglonas novada centrālā bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000616
 Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
 
 
 
 Dzintra Savitska

Reģistrācijas dati

 90000066336
 26.03.1996
 BLB0168
 12.11.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 350A
 11.06.2014
 11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

 1945
 
1945. gads.
 
Aglonas novada centrālā bibliotēka ir Aglonas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir Aglonas novada domes izveidota iestāde, kas veic arī novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību. Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Aglonas novada domes līdzekļiem.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1958
 280

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 224
 25
Izmantošana

Lietotāji

 603
 255
 348

Apmeklējumi

 10087
 7372
 2715
 1319
 6901

Izsniegumi

 26406
 3822
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 20
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1212
 1181
 18957
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
 1
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 56
 45
 1