Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ādažu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000692
 Gaujas iela 27B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
 
 
 
 Mirdza Dzirniece

Reģistrācijas dati

 Nr.90000048472
 11.02.1996
 BLB1612
 13.09.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 702A
 02.11.2016
 02.11.2021

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Rīgas apriņķa IK sēžu protokolos (1946.g.05. augusta Lēmuma Nr.420) ir ziņas par bibliotēkas darbības atjaunošanu 1946. gadā. Pirmie ieraksti fonda grāmatās sākas ar 1950. gadu, telpas bibliotēkai atradās Ādažu pagasta mājas otrajā stāvā. 1993. gadā bibliotēka tika izvietota vidusskolas telpās apvienojot skolas un pagasta daiļliteratūras fondus. No 2015.gada jūnija tā atrodas jaunās, funkcionāli pielāgotās telpās, kuras pašvaldība bibliotēkas vajadzībām nomā no privātīpašnieka SIA “RIAS”. Bibliotēka apkalpo Ādažu novada iedzīvotājus un skolēnus, nodrošinot ar bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu.
 
Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu ,kā arī bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamību un izmantošanas nodrošināšanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Bibliotēka ar drukāto un elektronisko mediju starpniecību informē sabiedrību un lasītājus par iestādē notiekošo, tās pasākumiem, izstādēm, grāmatu jaunumiem utt. Informācija par Ādažu bibliotēkas darbību ir pieejama Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv, www.biblioteka.lv
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Infrastruktūra

Ēka

 Juridisko personu īpašums
 1969

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 261
 30
Izmantošana

Lietotāji

 1169
 586
 583

Apmeklējumi

 12774
 8449
 4325
 2385
 2658

Izsniegumi

 15910
 4561
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 2455
 3870
 15236
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 5
 
 2
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 16
 74