Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ādažu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000692
 Gaujas iela 27B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
 
 
 
 Mirdza Dzirniece

Reģistrācijas dati

 Nr.90000048472
 11.02.1996
 BLB1612
 13.09.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 702A
 02.11.2016
 02.11.2021

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Rīgas apriņķa IK sēžu protokolos (1946.g.05. augusta Lēmuma Nr.420) ir ziņas par bibliotēkas darbības atjaunošanu 1946. gadā. Pirmie ieraksti fonda grāmatās sākas ar 1950. gadu, telpas bibliotēkai atradās Ādažu pagasta mājas otrajā stāvā. 1993. gadā bibliotēka tika izvietota vidusskolas telpās apvienojot skolas un pagasta daiļliteratūras fondus. No 2015.gada jūnija tā atrodas jaunās, funkcionāli pielāgotās telpās, kuras pašvaldība bibliotēkas vajadzībām nomā no privātīpašnieka SIA “RIAS”. Ādažu novada dome noslēdz papildus vienošanos 13.04.2015. nekustamā īpašuma nomas līgumam starp domi un Uzņēmumu par līguma termiņa pagarināšanu par 10 (desmit) gadiem, t.i., līdz 2028.gada 30.aprīlim
 
Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu ,kā arī bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamību un izmantošanas nodrošināšanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Bibliotēka ar drukāto un elektronisko mediju starpniecību informē sabiedrību un lasītājus par iestādē notiekošo, tās pasākumiem, izstādēm, grāmatu jaunumiem utt. Informācija par Ādažu bibliotēkas darbību ir pieejama Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv, www.biblioteka.lv
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Juridisko personu īpašums
 1969

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 261
 30
Izmantošana

Lietotāji

 1405
 679
 726

Apmeklējumi

 16200
 9633
 6567
 2646
 2678

Izsniegumi

 27231
 5813
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 2942
 506
 17672
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 3
 
 2
 2

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 83
 16
 1