Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ādažu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000692
 Gaujas iela 27B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
 
 
 
 Mirdza Dzirniece

Reģistrācijas dati

 Nr.90000048472
 11.02.1996
 BLB1612
 13.09.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 702A
 02.11.2016
 02.11.2021

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Rīgas apriņķa IK sēžu protokolos (1946.g.05. augusta Lēmuma Nr.420) ir ziņas par bibliotēkas darbības atjaunošanu 1946. gadā. Pirmie ieraksti fonda grāmatās sākas ar 1950. gadu, telpas bibliotēkai atradās Ādažu pagasta mājas otrajā stāvā. 1993. gadā bibliotēka tika izvietota vidusskolas telpās apvienojot skolas un pagasta daiļliteratūras fondus. No 2015.gada jūnija tā atrodas jaunās, funkcionāli pielāgotās telpās, kuras pašvaldība bibliotēkas vajadzībām nomā no privātīpašnieka SIA “RIAS”. Bibliotēka apkalpo Ādažu novada iedzīvotājus un skolēnus, nodrošinot ar bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu.
 
Bibliotēkas darbības mērķis ir bibliotekāro, bibliogrāfisko, informatīvo un izklaidējošo pakalpojumu sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem. Bibliotēkas funkcijas ir sistemātiski komplektēt un organizēt bibliotēkas krājumu, nodrošināt krājuma un informācijas pieejamību lietotājiem, sadarbojoties ar citām iestādēm, organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus. Bibliotēka ar drukāto un elektronisko mediju starpniecību informē sabiedrību un lasītājus par iestādē notiekošo, tās pasākumiem, izstādēm, grāmatu jaunumiem utt. Informācija par Ādažu bibliotēkas darbību ir pieejama Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Infrastruktūra

Ēka

 Juridisko personu īpašums
 1969

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 261
 30
Izmantošana

Lietotāji

 1140
 665
 475

Apmeklējumi

 20998
 9777
 11221
 8706
 1468

Izsniegumi

 20550
 16109
 12
 7
 4422
 10860

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 43
 29
 14

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 2121
 1177
 16651
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 3
 
 2
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 17
 76

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 11
 1
 62
 10
 3