Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Staburaga pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēka >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000117
 Vīgante, Staburags, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov., LV-5128
 
 Iveta Ločmele

Reģistrācijas dati

 90000043808
 BLB0297
 01.12.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 701
 27.10.2009
 27.10.2014

Vispārīgs raksturojums

 1947
 
Bibliotēka darbojās no 1947.gada novembra, kad bibliotēka bija iekārtota "Ūbeļu" mājās. Sākotnēji tajā bija 882 grāmatas un lasītāju skaits - 121. Pirmais bibliotekārs - Jurušs.
 
Bibliotēkas misija - iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana, rūpes par kultūras mantojuma saglabāšanu, nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.

Bibliotēkas uzdevumi :
• nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu,
• rūpēties par bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanu,
• regulāri papildināt novadpētniecības materiālu krājumu,
• organizēt savā pašvaldībā bibliotēku, grāmatas un lasīšanu popularizējošus pasākumus.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Darba laiks mainīts 2014.gada janvārī
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 2011
 861.1
 
Bibliotēka atrodas Staburaga saieta nama 2. stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 129.32
Izmantošana

Lasītāji

 110
 36
 74

Apmeklējumi

 3181
 1516
 1665

Izsniegumi

 1575
 2600
 1740

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 4
 4

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 365
 412
 6185
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 6
 
 
Pastāvīgais
Bezvadu
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 2
 3
 45

Profesionālās pilnveides programmas un izglītojoši pasākumi

 7
 7
 1